Podpisujemy umowy niezbędne do udostępnienia A1

To kolejna umowa przybliżająca udostępnienie autostradowej obwodnicy Częstochowy kierowcom.

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na autostradzie A1 od węzła Rząsawa do węzła Blachownia wraz jej z włączeniem do drogi krajowej DK1 zostanie realizowane przez GZD sp. z o. o. s.k. z Jonkowa. Wartość tej usługi to 22,8 mln zł. Okres realizacji podzielono na dwa etapy. W ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy mają być wykonane prace związane z udrożnieniem ruchu na trasie (z dopuszczalnym zastosowaniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego). Całkowite zakończenie umowy, uwzgledniające docelowe oznakowanie poziome grubowarstwowe, przypada na 30 czerwca 2020 r.

 

Wcześniej podpisaliśmy już umowę na montaż ogrodzenia w ciągu A1. Wykonawca ma zakończyć prace również w terminie dwóch miesięcy od podpisania umowy.

 

Odwołanie od postępowania przetargowego

19 października br. wybraliśmy wykonawcę montażu barier ochronnych, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Prowerk z Krakowa, który zaoferował wykonanie zadania za ok. 14,5 mln zł, z terminem realizacji do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy. 29 października br. wpłynęło odwołanie od wyboru wykonawcy. Na 8 listopada wyznaczono posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej w tej sprawie.  

 

Kolejne działania zbliżające zakończenie budowy A1

Jednocześnie ogłaszamy kolejne przetargi na dokończenie A1. Wystartował już przetarg na montaż ekranów akustycznych na dwunastu obiektach mostowych. Termin składania ofert w tym postepowaniu wyznaczono na 14 listopada br. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone kolejne postepowania przetargowe, dotyczące montażu ekranów akustycznych wzdłuż jezdni autostrady. 

 

Dialog z wykonawcami to stały element działalności GDDKiA.

4 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie z potencjalnymi wykonawcami montażu ekranów akustycznych na obiektach mostowych na odcinku autostrady A1. Na spotkaniu przedstawiciele zamawiającego udzielali odpowiedzi na pytania w zakresie postępowania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych wykonawców, zapewniamy szeroki dostęp do informacji o inwestycji oraz rozwiewamy ewentualne wątpliwości. Pozwala to uniknąć ewentualnych nieporozumień i zminimalizować ryzyka, które mogłyby się pojawić już w trakcie realizacji kontraktu.

 

Roboty mają zostać ukończone w terminie pięciu miesięcy od daty podpisania umowy. Zakres zamówienia będzie obejmował w szczególności montaż ekranów akustycznych na obiektach mostowych, obsługę geodezyjną, montaż drzwi technicznych oraz wykonanie robót poprawkowych zabezpieczenia antykorozyjnego słupów stalowych ekranów akustycznych.

 

Udostępnienie autostrady

Zarówno awaria wodociągu na wiadukcie drogowym nr 356 w ciągu DW 483, gdzie podczas pierwszej próby szczelności doszło do rozszczelnienia wodociągu oraz odwołanie od wyboru oferty na wykonanie barier ochronnych na autostradzie, będą miały wpływ na termin udostępnienia jej do ruchu. W głównej mierze to termin rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej oraz jej decyzja, co do zasadności złożonego odwołania, będą determinowały to, kiedy autostrada będzie mogła zostać oddana do ruchu. Obecnie rozpatrywane jest przez Inżyniera Kontraktu roszczenie wykonawcy o przedłużenie czasu na ukończenie z tytułu wystąpienia niezależnych od wykonawcy czynników zakłócających i utrudniających wykonywanie robót na realizowanym kontrakcie.