Ustawa o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego


Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 203)

 

Link do strony RCL z ostatnim opublikowanym tekstem jednolitym ww. ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/203/1