Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - tzw. "Specustawa"


Ustawa dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z późn. zm.)

 

Link do strony RCL z ostatnim opublikowanym tekstem jednolitym ww. ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1474/1