Mniej wątpliwości to lepsze oferty

Zapraszamy na spotkanie z potencjalnymi wykonawcami montażu ekranów akustycznych na obiektach mostowych na odcinku autostrady A1W najbliższy poniedziałek, 4 listopada 2019 r., o godzinie 10:00, w siedzibie GDDKiA w Katowicach, na salce konferencyjnej nr 104, odbędzie się spotkanie z potencjalnymi oferentami.

 

Na spotkaniu przedstawiciele zamawiającego udzielą odpowiedzi na pytania w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Montaż ekranów akustycznych na obiektach mostowych na odcinku autostrady A1 węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej 1 na węźle Rząsawa”.

 

Dialog z wykonawcami to stały element działalności GDDKiA. Naszym celem jest wybór najlepszego wykonawcy, a więc podmiotu, który daje rękojmię rzetelnej i terminowej realizacji zamówienia. Możliwe jest to m.in. w oparciu o dobrze skalkulowane i rzetelnie przygotowane oferty potencjalnych wykonawców. Jesteśmy świadomi, że przygotowanie takich ofert wymaga zarówno czasu, jak i odpowiedniej wiedzy o danym zadaniu inwestycyjnym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych wykonawców, zapewniamy szeroki dostęp do informacji o inwestycji oraz rozwiewamy ewentualne wątpliwości. Pozwala to uniknąć ewentualnych nieporozumień i zminimalizować ryzyka, które mogłyby się pojawić już w trakcie realizacji kontraktu.

 

Szerzej opisaliśmy nasze podejście w ostatnio opublikowanym komunikacie - https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/35050/Dajemy-czas-potrzebny-wykonawcom-Wspolpraca-to-podstawa.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.