Jutro obwodnica Myśliny w ciągu drogi krajowej nr 46 będzie otwarta dla kierowców!

AKTUALIZACJA - Obecnie obwodnica Myśliny w ciągu drogi krajowej nr 46 jest już otwarta!

 

Oddawany jutro (5 listopada) do użytku odcinek obwodnicy Myśliny w ciągu drogi krajowej nr 46 to jedna z pięciu obwodnic realizowanych obecnie przez GDDKiA na Opolszczyźnie.Opis inwestycji: GDDKiA 

Budowana obwodnica przebiega po południowej stronie Myśliny w ciągu drogi krajowej nr 46. Jest to droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu o nośności 11,5 t/oś. W ramach prac powstały trzy obiekty inżynierskie: wiadukt nad linią kolejową  oraz dwa przejazdy gospodarcze nad drogami lokalnymi. Obwodnica Myśliny stanowi kontynuację wybudowanej obwodnicy Dobrodzienia i całościowo pełni rolę obwodnicy miejscowości Myślina i Dobrodzień, tworząc łącznie funkcjonalny i bezpieczniejszy niż dotychczasowy odcinek o długości 9,6 km. W listopadzie 2017 roku wyłoniliśmy wykonawcę, z którym w czerwcu 2018 roku podpisaliśmy umowę. Wykonawca już miesiąc później rozpoczął prace. Wartość robót budowlanych na całej długości obwodnicy to prawie 41 mln zł.

 

Dofinansowanie ze środków UE

Budowa ponad 3-kilometrowego odcinka obwodnicy Myśliny wynosi łącznie ok. 51,3  mln zł. Inwestycja powstała przy dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na które w 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie w kwocie około 35,5 miliona złotych.

 

GDDKiA

 

Kolejne obwodnice już wkrótce

Obok wspomnianej obwodnicy na etapie realizacji są jeszcze obwodnice: Kędzierzyna Koźla, Niemodlina, Olesna i Praszki. Łączna długość obwodnic powstających na terenie Opolszczyzny wynosi 67 km, w tym również nieco ponad 3-kiloemtrowa obwodnica Myśliny.

 

Kalendarium:

20 lutego 2004 r. - opracowanie koncepcji programowej

14 czerwca 2006 r. - wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

31 stycznia 2007 r. - wydanie decyzji środowiskowej

13 listopada 2008 r. - wydanie pozwolenia na budowę

22 czerwca 2018 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą

5 listopada 2019 r. - otwarcie obwodnicy Myśliny