Trwają prace przy budowie obwodnicy Kępna w ciągu S11
Wykonawca robót w lipcu br. rozpoczął prace przy budowie drugiego etapu obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11.

Na obecnym etapie prowadzone są prace związane z wykonaniem profilacji i zagęszczenia podłoża pod warstwy nasypu zarówno na trasie głównej jak i drogach gminnych oraz na drodze powiatowej.

Kontynuowane są prace przy budowie wykopów na trasie głównej w rejonie Węzła Kępno Wschód, a także w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW 482. Ponadto Wykonawca realizuje prace przy budowie nasypów oraz betonowaniu fundamentów przy obiektach inżynierskich.

 

Przebieg i zakres prac

Od istniejącego węzła Kępno nowa trasa o nawierzchni bitumicznej pobiegnie na południe. Początkowo będzie to droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu (do węzła Kępno Wschód), a następnie jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku (do węzła Baranów) o nośności 11,5 tony/oś, włączająca się do istniejącego przebiegu DK11.

W ramach inwestycji powstanie dziewięć obiektów mostowych oraz dwa węzły: Kępno Wschód (połączenie z drogą wojewódzką nr 482) oraz Baranów (połączenie z DK11).

 

Na obwodnicy powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

 

Tranzyt na obwodnicę

Drugi etap obwodnicy Kępna wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy na osi północ - południe w ciągu obecnej DK11, a przyszłej S11. Ułatwiony zostanie dojazd do Kępna od strony drogi ekspresowej S8 i uprości się połączenie z DK39 w kierunku Namysłowa. Oddanie do ruchu obwodnicy Kępna planowane jest w 2021 r.

 

Kalendarium:

2008 r. – opracowano „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe etap II budowy drogi ekspresowej S 11 Obwodnica Kępna”.

15 czerwca 2009 r. – odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.

9 listopada 2009 r. – złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

22 marca 2010 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wydaną przez RDOŚ w Poznaniu.

7 kwietnia 2014 r. – wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o zajęcie stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo i nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 22 marca 2010 r.

18 kwietnia 2014 r. – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał postanowienie, w którym stwierdził, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 22 marca 2010 r.

7 października 2015 r. – ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i Buduj.

2 października 2017 r. – podpisano umowę z Wykonawcą drugiego etapu obwodnicy.

14 czerwca 2019 r. – uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.