Remont mostu w m. Kostów zakończony przed terminem
Wcześniej niż planowano zakończyły się prace przy remoncie mostu w ciągu drogi krajowej nr 11 o długości 24,2 m zlokalizowanego nad rzeką Pratwą w m. Kostów, które rozpoczęły się w sierpniu br.

Remont mostu obejmował m.in.:

- rozbiórkę wyposażenia mostu (nawierzchnia, krawężniki, bariery, izolacja) do poziomu płyty żelbetowej,

- wyrównanie/ betonowanie górnej powierzchni płyty żelbetowej,

- wykonanie izolacji płyty z papy termozgrzewalnej,

- wykonanie nowych kap chodnikowych,

- ułożenie warstw nawierzchni bitumicznej na moście i na dojazdach,

- montaż barier drogowych,

- naprawę powierzchni betonu podpór, spodu ustroju nośnego.

 

 

Całkowita wartość kontraktu to kwota ok. 1,7 mln zł.