Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych


Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 580, z późn. zm.)

 

Link do strony RCL z ostatnim opublikowanym tekstem jednolitym ww. ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/580/D2019000058001.pdf