Remont w ciągu DK40 na odcinku Wierzch-Mochów zakończony
Wcześniej niż planowano zakończyły się prace na zadaniu pn. „Remont nawierzchni drogi krajowej nr 40 na odcinku Wierzch -Mochów” na długości 2,22 km.

W ramach remontu na całym, ponad 2 kilometrowym odcinku wymienione zostały warstwy bitumiczne konstrukcji nawierzchni jezdni.

Wartość inwestycji to kwota około 2,4 mln zł.