Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/124/D2016000012401.pdf

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1643/1

 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2000/s/63/735

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1642/1


Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 160, poz. 1071) http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/1998/s/160/1071

 

Zarządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2010 r.  Nr 13, poz. 37)