O PHARE


Program PHARE (ang. Poland and Hungary Assistance in Restructuring Economies) powstał w 1989 roku na podstawie inicjatywy Komisji Europejskiej. Od 1999 roku Phare był głównym instrumentem w przygotowywaniu krajów kandydujących do członkostwa w UE. W budżecie Unii Europejskiej na lata 2000-2006 wysokość funduszy została ustalona na sumę 1,56 mld euro rocznie dla wszystkich krajów. W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej program PHARE został zastąpiony przez fundusze strukturalne

 

W maju 2005 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała folder informujący o wszystkich projektach realizowanych z programu PHARE. Plik do pobrania - pobierz (1,462.3 kB)