Podniesienie tonażu na przejściu granicznym ze Słowacją, w Piwnicznej.

Dobra wiadomość dla ruchu towarowego z Polski na Słowację, przez przejście graniczne Piwniczna – Mniszek nad Popradem. Dopuszczalny tonaż na drodze nr 68 Mniszek – Stara Lubovna zwiększono na Słowacji do 12 t na stałe, jak przekazała Slovenská Správa Ciest SSC IVSC Košice Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.Dobra wiadomość dla ruchu towarowego z Polski na Słowację, przez przejście graniczne Piwniczna – Mniszek nad Popradem. Dopuszczalny tonaż na drodze nr 68 Mniszek – Stara Lubovna zwiększono na Słowacji do 12 t na stałe, jak przekazała Slovenská Správa Ciest SSC IVSC Košice Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zmiana dopuszczalnego tonażu z 7,5 t do 12 t pozwala na zmniejszenie problemów transportowych po obu stronach granicy dla przedsiębiorców dysponujących takimi środkami transportu. Podniesienia tonażu chcieli przedsiębiorcy z rejonu Sądecczyzny. Zabiegała o to GDDKiA, jednak słowackie służby nie podnosiły tonażu tłumacząc to złym stanem technicznym drogi na swoim terytorium.

 

Realizacja nowego odcinka DK87 od Piwnicznej Zdroju do mostu granicznego w miejscowości Mniszek nad Popradem i kompleksowa przebudowa DK87 z podniesieniem jej parametrów technicznych w zakresie nośności spowodowała brak ograniczeń tonażowych po stronie Polski. Wykonano także szereg elementów wpływających na sytuację poprawę bezpieczeństwa ruchu: ciągi piesze i ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych w „azylu” i skrzyżowanie typu rondo z drogą wojewódzką nr 971. Powstał nowy most graniczny na Popradzie, który budowała strona słowacka, ale strona polska zwracała koszty związane z jego budową w granicy Polski. W 2017 r. przebudowo drogę krajową nr 87 w Piwnicznej, wzmacniając jest konstrukcję. Powstały nowe chodniki, odwodnienie oraz  lewoskręty. Inwestycje te spowodowały, że na DK87 nie było potrzeby wprowadzania żadnych ograniczeń tonażu.

 

GDDKiA zwracała się do swojego odpowiednika na Słowacji (Slovenska Sprava Ciest Košice) z prośbą o podniesienie tonażu na drodze nr 68 Mniszek – Stara Lubovna. Słowackie służby drogowe w ciągu kilku lat wykonały niezbędne prace, by móc podnieść u siebie tonaż do 12 ton i ustawiły już odpowiednie oznakowanie po swojej stronie granicy. GDDKiA Oddział w Krakowie także zmienił oznakowanie.

 

nr drogi

miejscowość

skrzyżowanie

rodzaj znaków

lokalizacja

87

Stary Sącz

rondo

tablica E-1

DK 87 km 7+422

 

 

DK87/DW 969/DG

tablica E-3

DK 87 km 7+535

 

 

 

tablica E-1

DW 969 przed rondem

 

 

 

tablica E-1

DG 294204K przed rondem

87

Piwniczna Zdrój

skrzyżowanie DK 87/

tablica E-2a

DK 87 km 25+087

 

 

DG ul. Daszyńskiego/DK 87a

tablica E-2a

DG ul. Daszyńskiego

87

Piwniczna Zdrój

rondo (przed granicą państwa)

tablica E-1

DK 87a km 2+565

 

 

 

tablica E-1

DP 1519K Łomnica

 

 

 

tablica E-3

DK 87a km 2+720

 

 

 

tablica E-1

DW 971 przed rondem

 

 

 

znak B-5 z tonażem

DK 87a za rondem

 

 

 

 

 

 

Całkowite zniesienie ograniczenia tonażu zależy od przebudowy drogi po stronie słowackiej.