Spotkanie pomiędzy GDDKiA a Podwykonawcami - październik

GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami.Kolejne spotkanie odbędzie się w poniedziałek 28 października 2019 r. w godzinach od 10.00-12.00 w siedzibie GDDKiA w Bydgoszczy na ul. Fordońskiej 6.

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie telefoniczne udziału w w/w spotkaniu - pod numerem telefonu: 52 323 45 00

Przypominamy, że na stronach internetowych kontraktów znajdują się aktualne informacje o realizowanych zadaniach, jak również zamieszczone są zestawienia zatwierdzonych podwykonawców.