Fotorelacja z budowy drugiej jezdni S1 Pyrzowice-Podwarpie

Na budowie drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 Pyrzowice-Podwarpie prace przebiegają zgodnie z zakładanym harmonogramem. Wykonywane są wykopy w gruntach nieskalistych i skalistych, nasypy z materiału pozyskanego z wykopu, również z uszlachetnieniem gruntu. W dalszym ciągu trwa rozbiórka: nawierzchni z kruszywa, umocnień dna rowu korytkami muldowymi, osłon przeciwrumoszowych na skarpach wykopu. Kontynuowane jest zbrojenie nasypu geosyntetykiem w postaci 3 typów materaców (A, B, C).

 

Zaawansowane są również roboty mostowe. Wykonano już wykop pod fundament przyczółka wiaduktu nad drogą krajową 78. Zakończono próbne obciążenie pali na wiadukcie nad drogą powiatową S4746 Przeczyce-Mrowieniec – ul. 21 stycznia w Przeczycach. Wykonano również pale fundamentowe na moście nad rzeką Przemszą. Jednocześnie na pozostałych obiektach trwają prace zbrojarskie, wykonywane są ścianki szczelne i palisady. Wykonawca przygotowuje się również do przeprowadzenia próbnego obciążenia pali na kolejnych obiektach.

 

W robotach branżowych na ukończeniu są przewierty, kontynuowana jest budowa kanalizacji deszczowej oraz kanału hydrotechnicznego.

 

W ostatnim czasie informowaliśmy:

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie kontraktu: s1pyrzowice-podwarpie.pl