Trzy Miejsca Obsługi Podróżnych na Opolszczyźnie zyskają miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych

W czerwcu GDDKiA podpisała umowy na budowę punków ładowania pojazdów elektrycznych. W dniach 10-11 września tereny na MOP-ach przy A4, na terenie województwa opolskiego zostały przekazane dzierżawcom.W ramach zadania na MOP-ach: Wierzbnik, Jankowice Wielkie oraz Przysiecz przy A4, zostaną wybudowane po dwa ogólnodostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych, w tym jeden punkt ładowania o mocy co najmniej 22 kW i jeden punkt ładowania o mocy co najmniej 50 kW.


Punkty zostaną wybudowane w terminie 12 miesięcy od dnia przekazania dzierżawionego placu.

Zadania zrealizują: GreenWay Polska Sp. z o.o. oraz Magenta Grupa Tauron Sp. z o.o.