Obwodnica Otmuchowa w remoncie
Trwają prace na obwodnicy Otmuchowa polegające na wymianie nawierzchni drogi krajowej nr 46 oraz drogi krajowej nr 46c na odcinku o łącznej długości 3,8 km

Roboty obejmują wymianę warstwy ścieralnej na całej długości obwodnicy m. Otmuchowa wraz z odcinkami dojazdowymi oraz wymianą pętli indukcyjnych w obrębie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (ul. A. Mickiewicza i ul. Mostowa).

Aktualnie trwa pierwszy etap robót, który obejmuje frezowanie nawierzchni.

Zakończenie zadania planowane jest na drugą połowę października br.