Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego rondo w Walidrogach będzie otwarte dla ruchu

Aktualizacja: 2 września, przed godz. 14 przywrócono stałą organizację ruchu.

Budowa ronda turbinowego w ciągu DK94 w m. Walidrogi została zrealizowana w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.W poniedziałek 2 września br. planowane jest przywrócenie stałej organizacji ruchu na DK94 pomiędzy miejscowościami Walidrogi i Nakło.

Inwestycja obejmowała budowę m.in.

- ronda na skrzyżowaniu DK 94 z drogą powiatową nr 1712 O,

- ciągu pieszo-rowerowego o długości 0,86 km,

- dwóch zatok autobusowych

i wiele innych.

Wybudowana infrastruktura została wyposażona również w oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Budowa ronda była podyktowana występującym na tym odcinku znacznym ruchem poprzecznym z dróg podporządkowanych, zwłaszcza z Tarnowa Opolskiego (droga powiatową nr 1712 O) do Opola (droga krajowa nr 94). Duże prędkości przy jednoczesnym wysokim natężeniu ruchu drogowego powodowały, że włączenie się do ruchu z dróg podporządkowanych na drogę krajową było bardzo niebezpieczne. Na tym odcinku drogi, od wielu lat, dochodziło do licznych wypadków.

 

Wybudowane rondo poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, ułatwi poruszanie się rowerzystów poprzez powstałe ścieżki rowerowe oraz zapewni bezpieczeny dojazd, już od pierwszycgh dni szkoły, dzieciom z okolic.

 

Łączny koszt realizacji inwestycji to kwota ok. 10,141 mln zł brutto.

 

O podpisaniu umowy pisaliśmy TUTAJ.

 

fot. Agata Andruszewska