Wprowadzenie tymczasowej organizacja ruchu na DK94 w związku z budową przepustu w m. Skarbiszów
W związku z budową przepustu w miejscowości Skarbiszów wprowadzono na DK94 w km 167 czasową organizację ruchu.

Aktualnie na tym odcinku obowiązuje ruch wahadłowy – naprzemienny. Planowany termin likwidacji utrudnień to przełom września i października br.

 

Historia obiektu: Istniejący przepust to obiekt sklepiony, kamienno-ceglany. Szacowany rok budowy obiektu – 1945. Obiekt zaprojektowany został na ruch pojazdów o całkowitej masie rzeczywistej do 30 ton. Obiekt przeprowadza wodę z przyległych terenów pod DK94. Przepust utracił swoje parametry użytkowe i nie spełnia założonej funkcji. Dalsza jego degradacja może skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa dla użytkowników i konstrukcji drogi. W celu umożliwienia sprawnego funkcjonowania odwodnienia niezbędne jest wykonanie przebudowy przepustu, który należy rozebrać i wybudować w jego miejscu nowy obiekt.

Docelowy obiekt: Nowy przepust zaprojektowano, jako żelbetową rurę o średnicy 120 cm i długości 17,53 m. Przepust zostanie wybudowany metodą rozkopu. Wlot i wylot przepustu zostanie umocniony ścianą betonową. Realizowana inwestycja ma na celu poprawę odwodnienia drogi poprzez budowę nowego przepustu.

 

Wartość zadania: ok. 1,2 mln zł brutto

Termin zakończenia prac: 30.09.2019r. 

Wykonawca: NOWAK-MOSTY sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej