Rozpoczął się już ostatni etap remontu A4 w woj. opolskim
Trwają prace związane z układaniem warstwy wiążącej, a od przyszłego tygodnia wykonawca rozpocznie układanie warstwy ścieralnej

Remont jest realizowany w formule „zaprojektuj i wyremontuj”. Oznacza to, że w pierwszej kolejności wykonawca opracował projekt remontu autostrady i na jego podstawie rozpoczął prace w terenie. Wykonawcą remontu jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. Wartość zawartej umowy z wykonawcą opiewa na kwotę około 18 mln zł. Umowny termin zakończenia prac to koniec września br.

 

Apelujemy do kierowców o ostrożność!