Rusza budowa ronda w Głuchowie na DK 12.
Tereny przemysłowe zostaną skomunikowane z DK12 i autostradą A1.

Podpisano umowę na budowę ronda na DK 12 w Głuchowie. W miejsce tradycyjnego skrzyżowania z sygnalizacją,  pojawi się  nowoczesne rondo. Nie tylko poprawi to stan bezpieczeństwa i komfort wyjeżdżających z podporządkowanej drogi powiatowej od strony Grabicy ale też skomunikuje tę ważną trasę bezpośrednio z terenami przemysłowymi po jej wschodniej stronie. Dotychczas nie istniał taki dojazd. Wykonawcą jest PRDiM Czartki spod Sieradza, a koszt budowy to blisko 9,5 mln. złotych. Prace mają zostać zakończone do 15 listopada przyszłego roku.