Ogłoszono już wszystkie przetargi na Generalny Pomiar Ruchu 2020

Przyszłoroczny Generalny Pomiar Ruchu (GPR) będzie przeprowadzony głównie z wykorzystaniem kamer wideo. Ogłoszono już wszystkie postępowania przetargowe związane z pomiarem. Łącznie prowadzonych jest 17 postępowań przetargowych - 16 w poszczególnych Oddziałach GDDKiA oraz jedno w Centrali GDDKiA.Postępowania prowadzone w Oddziałach dotyczą wyboru wykonawców odpowiedzialnych za przeprowadzenie bezpośrednich pomiarów ruchu w terenie. Natomiast postępowanie przetargowe prowadzone przez Centralę GDDKiA związane jest z wyborem wykonawcy odpowiedzialnego za nadzór nad pomiarem i opracowanie jego wyników.

 

Informacje o wszystkich prowadzonych postępowaniach znajdują się na platformie zakupowej GDDKiA: https://gddkia.eb2b.com.pl

Dane dotyczące posczegolnych przetargów:

 • Białystok, ID postępowania - 132146
 • Bydgoszcz, ID postępowania - 129679
 • Gdańsk, ID postępowania - 130491
 • Katowice, ID postępowania - 129177
 • Kielce, ID postępowania - 126827
 • Kraków, ID postępowania - 129488
 • Lublin, ID postępowania - 132108
 • Łódź, ID postępowania - 132000
 • Olsztyn, ID postępowania - 132949
 • Opole, ID postępowania - 131508
 • Poznań, ID postępowania - 132195
 • Rzeszów, ID postępowania - 132796
 • Szczecin, ID postępowania - 133167
 • Warszawa, ID postępowania - 131114
 • Wrocław, ID postępowania - 132168
 • Zielona Góra, ID postępowania - 133283
 • Centrala, ID postępowania - 129255

 

Pomiary generalne prowadzone są na drogach krajowych cyklicznie od roku 1965, w okresach 5-letnich i dostarczają najważniejszych informacji o ruchu drogowym. Wyniki pomiarów generalnych stanowią podstawę wszelkich działań o charakterze planistycznym, projektowym i strategicznym w odniesieniu do sieci drogowej. Wykorzystywane są również w pracach związanych z zarządzaniem ruchem, analizach środowiskowych, ekonomicznych oraz przy tworzeniu statystyk.

 

Wideorejestracja daje największe efekty

Doświadczenia GDDKiA w zakresie pomiarów ruchu drogowego pokazują, że najlepsze efekty i jakość dają pomiary prowadzone z wykorzystaniem kamer wideo i późniejszym zliczaniem pojazdów zarejestrowanych na nagraniach (tzw. metoda wideorejestracji). Metoda ta zapewnia ogromne możliwości kontroli materiału i pozwala na dokumentację całego pomiaru, a często jest bardziej korzystna cenowo od pomiarów ręcznych lub automatycznych. Dlatego też przyszłoroczny pomiar będzie przeprowadzony głównie z wykorzystaniem kamer wideo.

Wyniki poprzednich GPR

 

Pomiary w roku 2020 zostaną przeprowadzone zgodnie z „Wytycznymi organizacji i przeprowadzenia GPR 2020 na drogach krajowych” wprowadzonymi Zarządzeniem nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 26 marca 2019 r. Szczegółowe informacje o GPR 2020 są dostępne na następującej stronie: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/3959/GPR-2020.