Poznaliśmy oferty na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi ekspresowej S1 w Dąbrowie Górniczej

Na ogłoszone 13. czerwca br. postępowanie przetargowe z wykorzystaniem elektronicznej platformy zakupowej, w dniu dzisiejszym tj. 22. lipca 2019 r., wpłynęło 9 ofert.Najtańszą ofertę złożyły: Mosty Katowice Sp. z o. o. na kwotę: 1 230 000,00 zł. Najdroższą złożyło Egis Poland Sp. z o. o. z Warszawy na kwotę: 2 408 340,00 zł. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 388 577,60 zł brutto.

 

Następnym etapem będzie przeprowadzenie analizy złożonych ofert, co pozwoli na dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej. Kryteria oceny to cena, która stanowi 60%, a doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40%.