Podsumowanie spotkań informacyjnych w sprawie STEŚ DK8 Wrocław - Kłodzko

Na przełomie maja i czerwca br. mieszkańcy zainteresowani przebiegiem S8 mieli możliwość zapoznać się z materiałami projektowymi dot. inwestycji, natomiast w lipcu taką możliwość mieli przedstawiciele wielu dolnośląskich instytucji.W dniach od 22.05.2019 r. do 11.06.2019 r. na terenie 12 gmin woj. dolnośląskiego od Wrocławia do Kłodzka, odbyły się spotkania informacyjne, podczas których uczestnicy spotkań mogli zapoznać się z materiałami dotyczącymi przebiegów wariantów S8 w ramach inwestycji Opracowanie Studium Techniczno–Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości” oraz wnieść swoje uwagi co do ich przebiegów poprzez wypełnienie ankiety w której należało wskazać:

a) wariant preferowany do dalszej realizacji, który przechodzi przez teren danej gminy,

b) uwagi i wnioski dotyczące przebiegów drogi ekspresowej S8.

 

Spotkania informacyjne zorganizowane zostały przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu oraz biuro projektowe Halcrow Group Sp. z o. o. Oddział w Polsce (JACOBS) i przy dużym zaangażowaniu lokalnych władz samorządowych.

 

Obecnie trwa analiza zapisów ok. 5000 szt. nadesłanych ankiet, aby w jak najszybszym terminie przedstawić preferowany wariant przez społeczeństwo.

 

Natomiast 10 lipca br. w siedzibie GDDKiA Oddział we Wrocławiu, odbyło się spotkanie informacyjno - koordynacyjne z przedstawicielami m.in. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Krosno Odrzańskie, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu, Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Polskich Kolei Państwowych PLK, Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Dolnoślaskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Inspekcji Transportu Drogowego, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

 

Spotkanie pomogło przybliżyć przedstawicielom wszystkich instytucji planowane rozwiązania projektowe przedmiotowej inwestycji dla etapu STEŚ. Podczas dyskusji uczestnicy sygnalizowali, co należy jeszcze uwzględnić podczas prac projektowych na tym etapie.

 

Przypominamy, że bieżące informacje o inwestycji znajdują się na stronie http://www.dk8.pl.