Poznaliśmy oferty na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DK78 na odcinku Wodzisław - Rybnik

Na ogłoszone 13. czerwca br. postępowanie przetargowe z wykorzystaniem elektronicznej platformy zakupowej, w dniu dzisiejszym tj. 18. lipca 2019 r., wpłynęło 10 ofert.Najtańszą ofertę złożył: RDK Robert Grodecki z Wrocławia na kwotę: 1 012 290,00 zł. Najdroższą złożyło Sweco Consulting Sp. z o. o. z Poznania na kwotę: 2 993 574,00 zł. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 508 400,00 zł brutto.

 

Następnym etapem będzie przeprowadzenie analizy złożonych ofert, co pozwoli na dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej. Kryteria oceny to cena, która stanowi 60%, a doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 40%.