Od 18 lipca zmiany w organizacji ruchu na A4 w woj. opolskim

Coraz bliżej rozpoczęcia właściwych prac remontowych na ponad 7-kilometrowym odcinku południowej jezdni A4 w woj. opolskim w okolicy Góry św. Anny. Jutro, 18 lipca, ok. godziny 8.00 na jezdni północnej w kierunku Wrocławia, rozpocznie się ustawianie nowego oznakowania informującego o kierunkach jazdy na tej jezdni. Kierowcy będą mieli do dyspozycji jezdnię północną. Co ważne, utrzymane zostaną na niej dwa pasy ruchu w każdym kierunku, by zminimalizować powstawanie zatorów.Docelowy układ organizacji ruchu na czas remontu przedstawia poniższy schemat.

GDDKiA 

 

Do niedzieli 21 lipca ruch w kierunku do Katowic będzie odbywał się bez zakłóceń związanych z wprowadzanymi zmianami. W tym okresie utrudnienia mogą występować na jezdni do Wrocławia. W poniedziałek, 22 lipca, ok. godz. 6.00 wyłączymy z ruchu przeznaczony do remontu odcinek jezdni do Katowic. Do dyspozycji kierowców pozostanie jezdnia północna. Tymczasowe pasy ruchu będą miały mniejszą szerokość niż dotychczas. Pas skrajny o szerokości 3 m przeznaczony będzie dla pojazdów ciężarowych, a trochę węższy wewnętrzny dla pozostałych pojazdów.

 

W ubiegłym tygodniu, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu w utrudnionych warunkach prowadzonego remontu, przeprowadziliśmy spotkanie koordynacyjne wszystkich służb biorących udział w działaniach ratowniczych oraz inwestora i wykonawcy. Ustalono warunki i zasady prowadzenia działań ratowniczych na remontowanym odcinku, tak aby zapewnić służbom dotarcie do miejsca zdarzenia i umożliwić podjęcie działań ratowniczych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, wzdłuż całego remontowanego odcinka i na dojazdach do niego rozmieszczone będą co kilometr oznakowane punkty poboru wody pitnej. Na dojazdach do remontowanego odcinka, co dwa kilometry w miejscach kolumn alarmowych, będą ustawione po trzy kabiny sanitarne na każdym kierunku ruchu.

 

Oddanie do ruchu wyremontowanego odcinka jezdni południowej planowane jest do końca września br.

Więcej o samym remoncie