Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku GDDKiA O/ZG Rejon w Słubicach zlokalizowanego przy ul. Krótkiej 7 69-100 Słubice oraz budynku GDDKiA OZG Rejon w Słubicach Obwodu Drogowego w Korytach 25A 66-235 Torzym zgodnie z 6 pkt. 1 ust. 1-8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. nr 109 poz. 719).


 

GDDKiA 

 

Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

OPZ 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz ofertowy 

 

 

GDDKiA 

 

Kosztorys ofertowy 

 

 

GDDKiA 

 

Oświadczenie