Rusza budowa drugiego odcinka obwodnicy Kępna
W związku z otrzymaną w piątek (14.06.2019) decyzją ZRID w związku z budową drugiego odcinka obwodnicy Kępna w dniu dzisiejszym nastąpiło przekazanie placu budowy dla tej inwestycji.

Rozpoczęcie prac przygotowawczych w tym: prace geodezyjne oraz rozpoznanie saperskie nastąpi od poniedziałku 24 czerwca.

W pierwszej kolejności zostaną usunięte kolizje z siecią telekomunikacyjną, energetyczną oraz PKP.

Umowa na drugi etap inwestycji została podpisana w październiku 2017 r. z firmą INTERCOR Sp. z o.o. na kwotę 139,8 mln złotych. W ramach zadania zostanie zrealizowany odcinek o długości ok. 6,8 km.

Planowany termin oddania do ruchu – III kwartał 2021 r.

Budowany odcinek obwodnicy w ramach II Etapu będzie drogą techniczną klasy S. Od istniejącego węzła Kępno pobiegnie nowa trasa o nawierzchni bitumicznej. Początkowo będzie to droga dwujezdniowa z dwoma przeciwległymi pasami ruchu (do węzła Kępno Wschód), a następnie droga jednojezdniowa (do węzła Baranów)  o nośności 11,5 t/oś. Włączy się do istniejącego przebiegu DK nr 11 na terenie woj. wielkopolskiego. W ramach tego etapu inwestycji powstanie 9 obiektów mostowych oraz 2 węzły:  węzeł „Kępno – Wschód” (połączenie z drogą wojewódzką nr 482) oraz węzeł „Baranów” (połączenie z drogą krajową nr 11). Powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).