Może rozpocząć się budowa II odcinka obwodnicy Kępna
Wojewoda wielkopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla II odcinka obwodnicy Kępna. Decyzja umożliwia przejęcie przez Skarb Państwa nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej wobec ich dotychczasowych właścicieli. Dla wykonawcy zaś oznacza to możliwość rozpoczęcia prac w terenie.

I etap oddany przed terminem

Obwodnica Kępna, w ciągu nowego odcinka drogi ekspresowej S11, realizowana jest w dwóch etapach. W pierwszym, na który umowę podpisaliśmy w październiku 2015 r., powstał odcinek drogi ekspresowej o długości ok. 3,6 km. Wykonawca, firma Budimex, zrealizowała go za kwotę 73 mln złotych. Wybudowano trzy obiekty inżynierskie: przejście dla zwierząt średnich w ciągu drogi ekspresowej, wiadukt nad drogą ekspresową S11 w ciągu drogi powiatowej oraz wiadukt nad linią kolejową. Kierowcy wjechali na odcinek obwodnicy zrealizowany w I etapie w maju 2018 r., czyli dwa miesiące przed terminem.

 

II etap w fazie projektowania

Umowę na drugi etap obwodnicy, w trybie projektuj i buduj, podpisaliśmy z firmą INTERCOR w październiku 2017 r. Jej wartość GDDKiA to 122,6 mln złotych, a w ramach inwestycji powstanie odcinek drogi ekspresowej o długości ok. 6,8 km. Obecnie trwa projektowanie. Planowany termin oddania do ruchu to pierwsza połowa 2021 r.

 

Przebieg i zakres prac

Od istniejącego węzła Kępno nowa trasa o nawierzchni bitumicznej pobiegnie na południe. Początkowo będzie to droga dwujezdniowa z dwoma przeciwległymi pasami ruchu (do węzła Kępno Wschód), a następnie droga jednojezdniowa (do węzła Baranów) o nośności 11,5 t/oś włączająca się do istniejącego przebiegu DK11.

 

W ramach inwestycji powstanie dziewięć obiektów mostowych oraz dwa węzły: 

·         Kępno Wschód (połączenie z drogą wojewódzką nr 482), oraz

·         Baranów (połączenie z DK11).

 

Powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

 

Tranzyt na obwodnicę

II etap obwodnicy Kępna wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy na osi północ-południe w ciągu obecnej DK11, a przyszłej S11. Uprości też dojazd do Kępna od S8 i połączenie z DK39 w kierunku Namysłowa.