Podpisaliśmy umowę na nadzór dla kontraktu „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45”
W dniu 10.06.2019 została podpisana umowa na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem dla inwestycji pn.: „ Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45” z firmą INTEGRAL Sp. z o.o. na kwotę ok. 5,8 mln zł

Wykonawca w ramach umowy będzie zobowiązany do zarządzania, pełnienia kontroli i nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi oraz Robotami na tym Kontrakcie.

Wykonawcą inwestycji jest MOSTOSTAL WARSZAWA SA , który zaprojektuje i wybuduje obwodnicę za ok 171,5 mln zł o długości 12,8 km. Planowany termin oddania tego odcinka do ruchu planowany jest na listopad 2022r.

Projektowana obwodnica będzie drogą klasy technicznej GP, będzie to droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu o nośności 11,5 t/oś. Realizacja inwestycji planowana jest w formie projektuj i buduj.

W ramach inwestycji zostanie wybudowanych 10 obiektów mostowych oraz cztery ronda.

Obwodnica w ciągu DK 45 ma dla gmin Praszki i Gorzów Śląski bardzo duże znaczenie, szczególnie w zakresie rozwoju sieci drogowej, podwyższenia warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przeniesienia transportu ciężkiego z centrum obu miast na ich obrzeża. W stanie istniejącym drogi krajowe przebiegają przez centrum obu w/w miast.