Spotkania informacyjne w związku z planowaną rozbudową drogi krajowej nr 46 na odcinku Nysa-Pakosławice
Zapraszamy mieszkańców na spotkanie informacyjne w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Nysa-Pakosławice”. Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2019 r. o godzinie 17:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławicach.

Wyjaśniamy

Celem spotkania jest poinformowanie społeczeństwa o planowanej inwestycji drogowej. W trakcie spotkania mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje opinie i zadawać pytania.

 

Rozbudowa do dwóch jezdni

Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Nysa-Pakosławice obejmuje swym zakresem odcinek od ronda na węźle „Nysa” do skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą wojewódzką nr 401. Po rozbudowie przedmiotowego odcinka drogi będzie ona miała przekrój dwujezdniowy (2 pasy ruchu w każdym kierunku). Rozbudowane zostaną skrzyżowania z istniejącymi drogami publicznymi. Wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie dla umożliwienia dostępu do nieruchomości sąsiadujących z drogą krajową oraz pozwolą na bezpieczne poruszanie się rowerzystów od Nysy do Pakosławic. Powstaną również nowe zatoki autobusowe w m. Hanuszów, Strobice oraz Pakosławice

 

Pobierz dokumenty

Plan orientacyjny, plany sytuacyjne oraz formularze opinii będzie można od dnia 07.06.2019 r. pobrać w wersji PDF ze strony

internetowej:

http://www.psprojekt-eng.eu/dk-46/

Wypełnione formularze można przesyłać pocztą, faksem lub mailem:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

Fax: +48 77 454 44 68

adres e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl