Otworzyliśmy drzwi naszego laboratorium dla najmłodszych!
W ramach Akademii Młodego Drogowca w laboratorium opolskiego oddziału GDDKiA gościliśmy najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Dzieci poznały zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz prawidłowego zachowania przy przechodzeniu przez pasy. Wspólnie rozmawialiśmy o tym, jak ważne jest, żeby były widoczne po zmroku i nosiły odblaski. 
Zwiedzając nasze laboratorium maluchy mogły dokonać odkryć archeologicznych, prowadzić obserwacje pod mikroskopem, poznać przekrój budowy drogi oraz miały możliwość poczuć się jak kierowca pługa wirnikowego.
Dzieci poznały działanie różnego rodzaju sprzętu laboratoryjnego - wiertnicy do nawierzchni, sprzętu do pomiaru szorstkości nawierzchni - Via Friction, planografu, profilografu, wagi, na której mogły się zważyć i otrzymać certyfikat naszego laboratorium.
Ogromną atrakcją dla maluchów okazało się testowanie koła pomiarowego.
Podsumowaniem spotkania były pamiątkowe grupowe zdjęcia oraz prezenty,w tym odblaski, które pozwolą, żeby dzieci były widoczne po zmroku.
 
Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe w Opolu jest jednym z 16 laboratoriów wchodzących w strukturę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podstawowym zadaniem laboratorium drogowego jest wykonywanie badań mających na celu stwierdzenie czy właściwości techniczne materiałów stosowanych do budowy dróg i mostów są zgodne z wymaganiami odpowiednich norm i specyfikacji technicznych.