Czerwcowa edycja Akademii Młodego Drogowca z okazji Dnia Dziecka w laboratorium drogowym katowickiego oddziału GDDKiA

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z opiekunami do udziału w Akademii Młodego Drogowca - programu edukacyjnego przeznaczonego dla najmłodszych entuzjastów drogownictwa. Akademia odbędzie się w godzinach od 9:00 do 12:00 w obiekcie laboratorium drogowego przy ul. Drogowców 6 w Jaworznie.Partnerami Akademii Młodego Drogowca są Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie. Tematem przewodnim prowadzonych wykładów jest zapoznanie najmłodszych z tajnikami budowy dróg, sprzętem laboratoryjnym i drogowym oraz przypomnienie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

 

Podczas spotkania, pod nadzorem doświadczonych laborantów, dzieci będą mogły dowiedzieć się jak i z czego zbudowana jest droga, uczestniczyć w prostych badaniach, przesiać kruszywo, zmierzyć i zważyć próbki, a także sprawdzić, jaka jest wytrzymałość betonu.

 

W tej edycji Akademii laborantów z GDDKiA wspierać będą dzielni strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Długoszyn w Jaworznie oraz policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.  

 

Strażacy przedstawią symulację akcji ratowniczej, jakie w związku z jej prowadzeniem czyhają na nich zagrożenia, jak powinniśmy zachować się w obliczu niebezpieczeństwa pożaru i co zrobić, jak już do niego dojdzie.

 

Policjanci ze śląskiej drogówki przeprowadzą zajęcia utrwalające i poszerzające wiedzę o bezpiecznych zachowaniach w trakcie drogi do szkoły i powrotu do domu, jak również w czasie wolnym. Tematem przewodnim tych wykładów będzie bezpieczeństwo pieszych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zalety stosowania elementów odblaskowych.

 

Za aktywny udział przewidziane są dla najmłodszych drobne upominki w postaci elementarzy Akademii Młodego Drogowca oraz elementów odblaskowych. Wspólna zabawa to jeden z najlepszych sposobów na zgłębianie wiedzy i poszerzanie zainteresowań - zwłaszcza w tak niełatwej dziedzinie jak drogownictwo.

 

Informujemy również, że obiekt został przystosowany do poruszania się po nim osób z ograniczoną sprawnością.