GDDKiA o w Łodzi wzbogaci się o samochody do kontroli stanu środowiska.
Dzięki współpracy GDDKiA w Łodzi i WFOŚIGW drogowcy otrzymają dwa samochody terenowe.

GDDKiA Oddział w Łodzi w dniu 25 maja 2019 r. zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach której WFOŚIGW w Łodzi udzielił dofinansowania na realizację zadania: „Zakup dwóch aut terenowych do przeprowadzania kontroli zieleni przydrożnej oraz prowadzenia monitoringu przyrodniczego” w kwocie 80 000 zł. Wartość całego zadania opiewa na sumę 200 000 zł. Głównym celem zadania jest zakup 2 aut terenowych, których użytkowanie przyczyni się do prowadzenia bardziej efektywnego monitoringu przejść dla zwierząt i nasadzeń przydrożnych oraz bieżących kontroli urządzeń ochrony środowiska umieszczonych w pasie dróg zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi.