Wkrótce ogłosimy kolejne przetargi na budowę obwodnicy Poręby i Zawiercia

Po unieważnieniu pierwszych przetargów ponowne postępowania planujemy ogłosić na początku czerwca br. Weryfikacja i optymalizacja zakresu przedmiotu zamówienia, programu funkcjonalno-użytkowego oraz kryteriów udziału w postępowaniu powinny wpłynąć na obniżenie cen ofertowych tak, aby koszty inwestycji zmieścił się w kwotach, które GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tych inwestycji.Dotychczasowe postępowania unieważniono, bowiem ceny najkorzystniejszych ofert przewyższyły kwoty, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tych przedsięwzięć. Przypominamy, że budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia została podzielona na dwa zadania: pierwsze obejmujące odcinek Siewierz-Zawiercie Kromołów (o długości ok. 16,7 km) oraz drugie obejmujące odcinek Kromołów-Żerkowice (o długości ok. 7,6 km). Oferty w przetargu na pierwszy odcinek złożyło ośmiu wykonawców, a na drugi siedmiu. Wszystkie zdecydowanie przekraczały kosztorys.

 

Obwodnica Poręby i Zawiercia będzie miała w sumie ponad 24 kilometry długości. Pobiegnie wzdłuż DK78 przez powiaty będziński i zawierciański oraz przez miejscowości Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec. Dwujezdniowa obwodnica Poręby i Zawiercia w ciągu DK78 połączy się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza. DK78 komunikuje sąsiadujące miejscowości m.in. z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Obwodnica umożliwi ominięcie śródmieści, a tym samym poprawę warunków życia mieszkańców. W szczególności zredukuje uciążliwości powodowane ruchem samochodowym - głownie pojazdów ciężarowych.

 

Kalendarium:

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78:

- Odcinek I: Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+500

- Odcinek II: odcinek w m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice) – od km 122+500 do km 130+135

Data wszczęcia postępowań: 6 grudnia 2018 r.

Ostateczny termin składania ofert: 22 lutego 2019 r.

Unieważnienie postępowania przetargowego: 22 maja 2019 r.

Ogłoszenie nowego postepowania przetargowego: czerwiec 2019 r.