Podpisaliśmy umowę na realizację obwodnicy Olesna w ciągu S11 oraz obwodnicy Praszki w ciągu DK45
W dniu 20 maja br. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim została podpisana umowa na projekt i budowę obwodnicy Olesna w ciągu DK11 (S11) oraz na projekt i budowę obwodnicy Praszki w ciągu DK45.

Obwodnica Olesna w ciągu S11

 

Wykonawca inwestycji, Konsorcjum firm MIRBUD S.A. oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. zaprojektuje i wybuduje obwodnicę za ok. 667,6 mln zł o długości 24,8 km. Planowany termin oddania do ruchu - listopad 2022 r.

 

 

Początek przebiegu trasy będzie zlokalizowany na istniejącej drodze krajowej nr 11 w pobliżu m. Kolo­nia Ciarka w ramach tymczasowego połączenie z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 11 z wykorzystaniem skrzyżowania typu „rondo”, natomiast jej koniec zlokalizowany będzie na granicy woj. opolskiego i śląskiego, dowiązując się do istniejącej DK 11 poprzez tymczasowy łącznik.

 

Realizowane „tymczasowe połączenia” wynikają z etapu przygotowania sąsiednich odcinków drogi ekspresowej tj. dla odcinka w kierunku Bytomia oraz dla odcinka w kierunku granicy z woj. wielkopolskim.

W przypadku obu tych odcinków opracowywane jest STEŚ, czyli Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe oceniające pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym różne warianty, mające na celu analizę możliwych propozycji przebiegu trasy i wybór najbardziej optymalnego rozwiązania.

Projektowana obwodnica jest drogą klasy technicznej S , będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku o nośności 11,5 t/oś. Realizacja inwestycji planowana jest w formule projektuj buduj.

 

W ramach inwestycji powstaną 24 obiekty mostowe, węzeł „Olesno” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 wraz z dwoma rondami oraz kolejne dwa ronda w ciągu przebiegu obwodnicy. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

 

Nowa trasa, z dala od terenów zabudowanych, zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc połączenie ponadregionalnej drogi tranzytowej łączącej województwo wielkopolskie, opolskie i śląskie. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 11 oraz w województwie opolskim.

 

Kalendarium:

1.      Nazwa zadania: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)

2.      Data wszczęcia postępowania: 16 października 2018 r.

3.      Wybór najkorzystniejszej oferty: 01 kwietnia 2019 r. – Konsorcjum firm MIRBUD S.A. oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.  za kwotę 667 692 363,55 zł

4.      Kontrola Prezesa UZP: 09 maj 2019 zakończona wynikiem pozytywnym

 

GDDKiA

 

Obwodnica Praszki w ciągu DK45

 

Wykonawca inwestycji, MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. zaprojektuje i wybuduje obwodnicę za ok. 171,5 mln zł o długości 12,8 km. Planowany termin oddania do ruchu - listopad 2022 r.

 

Początek przebiegu trasy będzie zlokalizowany w śladzie istniejącej drogi krajowej DK42/45, a następnie ominie miasto Gorzów Śląski od strony zachodniej, natomiast miasto Praszkę od strony wschodniej i zakończy  połączeniem z DK45 po północnej stronie miejscowości Kowale.

 

Projektowana obwodnica będzie drogą klasy technicznej GP, będzie to  droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu o nośności 11,5 t/oś. . Realizacja inwestycji planowana jest w formule projektuj buduj.

 

W ramach inwestycji powstanie 10 obiektów mostowych oraz cztery ronda. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

 

Nowa trasa, z dala od terenów zabudowanych, zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc połączenie ponadregionalnej drogi tranzytowej łączącej województwo wielkopolskie, opolskie i śląskie. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 45 oraz w województwie opolskim.

 

Kalendarium:

  1. Nazwa zadania: Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45
  2. Data wszczęcia postępowania: 16 października 2018 r.
  3. Wybór najkorzystniejszej oferty: 28 marca 2019 r. – Mostostal Warszawa za kwotę 171 500 097,16 zł
  4. Kontrola Prezesa UZP:  26 kwietnia 2019 zakończona wynikiem pozytywnym

 

 

GDDKiA