Spotkanie informacyjne w związku z planowaną rozbudową w ciągu DK 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany
Zapraszamy mieszkańców miejscowości Jełowa i Bierdzany na spotkania informacyjne, w związku z planowaną rozbudową drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa – Bierdzany, które odbędą się kolejno:

 

·         16 maja 2019 r. o godz. 18:00 w Sali BASTION w Bierdzanach

·         17 maja 2019 r. o godz. 17:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Jełowej

 

Celem spotkania jest:

 

·         poinformowanie lokalnej społeczności o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja przebiegu inwestycji przez Inwestora,

·         omówienie szczegółów w zakresie dostępności terenów sąsiadujących do drogi krajowej, stworzenie mieszkańcom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag

·         umożliwienie Projektantowi i Inwestorowi wyboru optymalnego rozwiązania projektowego uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów zainteresowanych stron.

 

 

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa – Bierdzany długości ok. 10,7 km.

 

Istotnym elementem tej inwestycji będzie wzmocnienie/wymiana istniejącej konstrukcji jezdni oraz budowa 3 rond na istniejących skrzyżowaniach (z DW 461, z ul. Wolności w m.Jełowa oraz z  DW 494 w m.Bierdzany), a także budowa ciągów pieszo-rowerowych  oraz dodatkowych jezdni w celu ograniczenia ilości zjazdów bezpośrednich z DK45.

 

Plan orientacyjny, plany sytuacyjne oraz formularze opinii będzie można od dnia 10.05.2019 r. pobrać w wersji PDF ze strony internetowej:

http://www.45jb.lispus.pl

 

Wypełnione formularze można przesyłać pocztą, faksem lub mailem:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

Fax: +48 77 454 44 68

adres e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl