Uroczyste otwarcie odcinka Reńska Wieś-Większyce-Poborszów w ciągu DK45
Inwestycja miała na celu rozbudowę drogi krajowej nr 45 na długości około 7,2 km polegającą na przebudowie w Reńskiej Wsi skrzyżowania dróg krajowych nr 45,38 i drogi wojewódzkiej nr 418 na rondo turbinowe oraz rozbudowę ronda w Większycach.

Zadanie pn. „Rozbudowa DK45 na odc. Reńska Wieś-Większyce-Poborszów” było realizowane w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych.

Poza budową ronda w Reńskiej Wsi przebudowane zostały 3 skrzyżowania w Większycach i Komornie, wykonane zostały przejścia dla pieszych, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe oraz przebudowano zatoki autobusowe..

Pierwsze prac na tym odcinku rozpoczęto w kwietniu ub. roku. Wstępny termin oddania tej inwestycji planowany był na koniec listopada. Dzięki uzyskaniu przez wykonawcę zgody na zamknięcie drogi i pełną mobilizację sił na budowie, droga została oddana do ruchu pół roku wcześniej. Pierwszym uruchomionym dla ruchu odcinkiem było rondo w Reńskiej Wsi w listopadzie ub. roku, kolejno w grudniu ubiegłego roku został oddany do ruchu odcinek pomiędzy Reńską Wsią i rondem w Większycach, a w marcu b.r. oddano do ruchu ostatni odcinek pomiędzy Większycami, Komornem i Poborszowem.

Łączny koszt inwestycji to kwota ok. 37 mln zł.