Strony internetowe kontraktów

Szczegółowe informacje dotyczące postępu prac na budowie odcinków dróg znajdą Państwo na stronach internetowych inwestycji:

• DK46 Obwodnica Myśliny www.obwodnicamysliny.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępu prac projektowych odcinków dróg znajdą Państwo na stronach internetowych inwestycji:

• DK46 Obwodnica Niemodlina www.obwodnicaniemodlina.pl

• DK40 Obwodnica północna Kędzierzyna-Koźla www.obwodnica-kedzierzyn-kozle.pl

• S11 Kępno-A1 na odc. Kępno-granica woj. opolskiego www.trakt.eu/s11-kepno-a1/