Ochrona osób i mienia (plac z budynkami i garażami) GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon Żary OD Trzebiel 68-212 Trzebiel ul. Tuplicka 23 poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną.


GDDKiA 

 

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania rynku 

 


 

GDDKiA 

 

Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

OPZ  

 

 

GDDKiA 

 

Formularz ofertowy