Sprzęt nowej generacji do pomiaru współczynnika tarcia nawierzchni
W laboratorium GDDKiA gościliśmy przedstawicieli norweskiej firmy, którzy przeszkolili naszych pracowników w obsłudze urządzenia Via Friction, służącego do pomiaru współczynnika tarcia nawierzchni.

Szkolenie polegało na praktycznej nauce wykonywania pomiarów na drodze oraz  obsłudze programu do obróbki danych uzyskanych w terenie.

Współczynnik tarcia nawierzchni jest bardzo ważnym parametrem wpływającym na bezpieczeństwo użytkowników dróg obrazującym właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni. Via Friction jest to sprzęt nowej generacji, urządzenie norweskiej produkcji do pomiaru współczynnika tarcia nawierzchni przy wykorzystaniu stałego poślizgu. Laboratorium w Opolu jako pierwsze w Polsce zakupiło egzemplarz zamontowany na samochodzie ciężarowym, w którym umieszczony został zbiornik na 2000 litrów wody - dzięki czemu badanie można wykonywać w sposób ciągły na odcinku 30 km. W tym roku będą prowadzone testy i badania porównawcze  w celu określenia wymagań dla współczynnika tarcia mierzonego tym urządzeniem w polskich warunkach.