Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu w związku z budową ronda w Walidrogach
W związku z budową ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową nr 1712 w miejscowości Walidrogi nastąpiło zamknięcie wlotu drogi powiatowej nr 1712 od strony miasta Ozimek.

Na drodze krajowej nr 94, na długości ok. 600 m ruch odbywa się przy zmniejszonej szerokości drogi z zastosowaniem tymczasowego oznakowania.

Proponowane trasy objazdu:

 - DK 94 skrzyżowanie z DP 1712 O - DK 94 - Walidrogi – DK 94 – DP 1714 O Falmirowice – DP 1714 O – Dębie – DP 1714 O – Dębska Kuźnia – DK 46 oraz dalej w kierunku Ozimka

 - DP 1712 O – Raszowa – DP 1712 O – Daniec – DP 1747 O – Dąbrowice – DP 1751 O – Dębie – DP 1714 O – Falmirowice – DK94

Wprowadzone utrudnienie potrwają do końca czerwca br.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na przebudowywanym odcinku drogi.