Wykonanie uziemienia lamp oświetlenia drogowego na Węźle Międzyrzecz Południe”.


GDDKiA 

 

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania rynku 

 


 

GDDKiA 

 

Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

OPZ  

 

 

GDDKiA 

 

Projekt umowy 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz ofertowy 

 

 

GDDKiA 

 

Kosztorys ofertowy