Kolejny krok do budowy obwodnicy Niemodlina
W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, czyli pozwolenia na budowę obwodnicy Niemodlina w ciągu DK46.

Wydanie decyzji przez wojewodę opolskiego umożliwi przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace.

Przypomnijmy, obwodnica o długości ok. 11,5 km ominie Niemodlin po południowej i wschodniej stronie. Jej trasa rozpocznie się przed Brzęczkowicami i wepnie do obecnego przebiegu DK46 tuż przed autostradą A4 i węzłem Prądy. Na początkowym, blisko 5-kilometrowym odcinku, będzie to droga z układem pasów 2+1, a przed węzłem Niemodlin rozpocznie się dwujezdniowy odcinek z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni. Na trasie drogi, o klasie technicznej GP, powstaną dwa węzły drogowe (Niemodlin i Sosnówka), dziewięć większych i siedem mniejszych obiektów inżynierskich.

Wartość kontraktu: 264,2 mln zł.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót – IV kwartał 2019r., natomiast zakończenie planowane jest na koniec 2021 roku.