Wiosna na obwodnicy Myśliny w ciągu DK46
15 marca zakończyła się przerwa zimowa na kontraktach GDDKiA. Wykonawcy z pełnym zaangażowaniem wracają na place budowy.

Na obwodnicy Myśliny pomimo przerwy zimowej w miarę możliwości wykonywano prace, na które pozwalały warunki pogodowe. Dzięki tym pracom wykonawca osiągnął pierwszy kamień milowy w terminie kontraktowym.

Aktualnie kontynuowane są prace związane z wznoszenie nasypów  w  ciągu głównym obwodnicy oraz budową dróg objazdowych stanowiących dojazd do nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż obwodnicy. Wykonywane są ostatnie roboty związane z przebudową sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. Zabetonowano płytę pomostu najdłuższego na kontrakcie wiaduktu nad linią kolejową.

Termin zakończenia inwestycji – październik 2019