Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 - Oddział GDDKiA w Katowicach