Plan postępowań o udzielenie zamówień - GDDKiA Oddział w Zielonej Górze


GDDKiA 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019

 

GDDKiA 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 - korekta nr 1 

 

GDDKiA 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 - korekta nr 2 

 

GDDKiA 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 - korekta nr 3 

 

GDDKiA 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 - korekta nr 4 

 

GDDKiA 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 - korekta nr 5 

 

GDDKiA 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 - korekta nr 6