Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2019 - Oddział GDDKiA we Wrocławiu