II Ogłoszenie - Zbycie majątku ruchomego w postaci złomu stalowego z rozbiórki ogrodzenia placu Obwodu Drogowego w Rząsawie w ilości około 1500 kg, składowanego na terenie Obwodu Drogowego w Rząsawie przy ul. Meliorantów 1