Autostrada A18 Iłowa - granica województwa


oddział: Zielona Góra

długość – 16,24 km

obecny etap – w realizacji

 

1. etap zrealizowany:

29.07.2010 - uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla obu województw).

06.12.2011 - wydana została decyzja ZRID

10.12.2020 - wybór najkorzystniejszej oferty

21.01.2021 - podpisanie umowy na realizację

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi:

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona Autostradę A-4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A-18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.

 

Więcej informacji na: http://www.przebudowa-a18odc3i4.pl

 

GDDKiA 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi - A
 • prędkość projektowa - 120 km/h,
 • prędkość miarodajna - 130 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3.75 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 3.00 m
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego - 1,25 m
 • obciążenie – 115 kN/oś

3. Zakres inwestycji

 • dostosowanie istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady - rozebranie istniejącej (betonowej) i budowa nowej betonowej nawierzchni jezdni południowej o szerokości 11.00 m,
 • modernizację węzłów autostradowych,
 • budowę dróg podłużnych (dojazdowych),
 • budowę systemów utrzymania i zarządzania autostradą, budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej,
 • budowę obiektów inżynierskich,
 • budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska (w tym przejść dla zwierząt),
 • zabezpieczenie terenów rolnych i leśnych oraz ochronę dóbr kultury.

4. Obiekty inżynierskie:

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE ODCINEK 3:

 

Obiekty inżynierskie, które zostały dostosowane do parametrów autostradowych i nie wymagają przebudowy w ramach przedmiotowego zamówienia to obiekty poprzeczne do autostrady:

 • WD-29 w km 34+499,83
 • WD-32 w km 37+598,40
 • WD-34 w km 38+498.30
 • WD-35 w km 41+247.66
 • WD-36 w km 43+782,93
 • WD-37 w km 47+168.07

Zestawienie projektowanych obiektów inżynierskich w ciągu autostrady:

 • Wiadukt autostradowy WA-30 w km 35+518,51 + rozbiórka istn.
 • Wiadukt autostradowy WA-31 w km 35+736,61 + rozbiórka istn.
 • Most autostradowy MA-33 w km 37+850,06 + rozbiórka istn.

Zestawienie projektowanych górnych przejść dla zwierząt:

 • Przejście dla zwierząt PZ-35a w km 45+500,00
 • Przejście dla zwierząt PZ-36a w km 45+775,00

5. Węzły

 • Iłowa

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych, przejść górnych dla zwierząt dużych oraz przejść dla zwierząt średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów.