Podpisano umowę na budowę ronda w Walidrogach w ciągu DK 94
W dniu 22.01.2019 została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK94 na odcinku Walidrogi – Nakło w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 94 z DP 1712 O w m. Walidrogi)”.

Wykonawcą inwestycji, wybranym w drodze przetargu, jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga z siedzibą w Jaryszowie. Zadanie polega na wybudowaniu ronda na skrzyżowaniu DK 94 z DP 1712 O w m. Walidrogi.

 

Wartość umowy wynosi 8 704 951,39 zł brutto.

Planowany termin rozpoczęcia robót – wiosna 2019 r.

Termin realizacji inwestycji - III kw. 2019r.